Spotkanie z Zuzanną Kurtyką

14 grudnia 2011

Zapraszamy na spotkanie do hali Towarzystwa Sportowego Sokół z cyklu: Zuzanna Kurtyka zaprasza.

18 grudnia o godzinie 18-tej artyści scen warszawskich działających w ramach stowarzyszenia „Herbertiada” wystawią spektakl słowno-muzyczny „MISTERIUM KATYŃSKIE. STRZAŁY O ŚWICIE”. Spektakl dedykowany ofiarom zbrodni katyńskiej, przygotowany dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego miał być wystawiony po 10-tym kwietnia 2010 roku. Nie został. Po tym dniu jest również dedykowany ofiarom Tragedii Narodowej nad Smoleńskiem. W Krakowie będzie wystawiony po raz pierwszy dzięki wsparciu: Stowarzyszenia NZS 1980 i Wydawnictwa „Rafael”.
Kraków, ul.Piłsudskiego 27, tel. 12 4218055