Spotkanie internowanych w Wiśniczu

28 stycznia 2012

W dniu 28 stycznia 2012 roku w Wiśniczu odbyło się coroczne spotkanie internowanych i więzionych w Małopolsce w okresie stanu wojennego. W spotkaniu udział wzięli także członkowie naszego stowarzyszenia.