Dzień otwarty poświęcony Armii Krajowej

30 stycznia 2012

Zapraszamy 7 lutego 2012 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, (ul. Rajska 1) na prelekcje i filmy w ramach „Dnia otwartego poświęconego Armii Krajowej”.

Program:
sala 53 (parter)
godz. 11.00 – „Rozwój organizacyjny polskiej konspiracji – od SZP do AK” dr Teodor Gąsiorowski
godz. 13.00 – „27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK” dr Teodor Gąsiorowski
godz. 15.00 – „AK w tarnowskim” dr Michał Wenklar
godz. 17.00 – „Wybrane akcje zbrojne AK” dr Paweł Naleźniak

korytarz parter
ekspozycja wystawy poświęconej Armii Krajowej

sala 245 (II piętro)
przegląd filmowy:
27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK – Film przedstawia dramatyczne losy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, od jej przystąpienia do realizacji akcji „Burza” po jej rozbrojenie przez Armię Czerwoną, reż. Adam Sikorski;
Łupaszka – Film jest opowieścią o legendarnym partyzancie mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”. Urodził się 12 marca 1910 r. w Stryju. W wojnie obronnej 1939 r. walczył w IV Pułku Ułanów. Następnie działał w konspiracji ZWZ–AK. Stworzył V Brygadę Partyzancką zwaną „Szwadronem Śmierci”, która walczyła w czasie II wojny światowej zarówno z okupantem niemieckim, jak i z partyzantką sowiecką. W sierpniu 1944 r. przeszedł z Okręgu Wileńskiego na Białostocczyznę. Jego V Brygada Wileńska do momentu rozwiązania w 1945 r. stoczyła ponad 80 walk z grupami operacyjnymi organów bezpieczeństwa. Niezwykłą postacią w Brygadzie był jego adiutant Leon Berynar, znany później pod pseudonimem „Paweł Jasienica”. Major „Łupaszka”, mimo rozwiązania Brygady, nie zaprzestał działalności. Przeniósł się na Pomorze, gdzie kontynuował działania zbrojne. Został aresztowany w 1948 r. na Podhalu i skazany na karę śmierci, reż. Adam Sikorski
O wolną Polskę. Podziemie zbrojne na Podbeskidziu 1939-1947 – Film przedstawia historię podziemia zbrojnego na Podbeskidziu w latach okupacji hitlerowskiej oraz
w pierwszych latach powojennych. Dzieje „żołnierzy wyklętych” z terenu Górnego Śląska z oddziału „Bartek”, „Wędrowiec”, Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
Partyzanci spod Łysiny- Film traktuje o koncentracji sił AK w czerwcu 1944 w rejonie Myślenic w ramach akcji „Burza” a także o późniejszych represjach, jakie spotkały AK – owców ze strony władz PRL, scen. i reż.: D. Walusiak.
Pilecki – Fragment cyklu „Z archiwów PRL – u”, scen. i reż.: D. Walusiak.

Organizatorzy: Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego-Grota, Oddział IPN w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.