Podziękowanie dla Stowarzyszenia

11 lutego 2012

Nasze Stowarzyszenie otrzymało powdziękowanie za dotychczasową współpracę i pomoc od Zarządu Obszaru Południe Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.