Zmarł Roman Hnatowicz

17 marca 2012

12 marca 2012 r. odszedł na Wieczną Wartę przy legionowym niebiańskim ognisku ś.p. ROMAN HNATOWICZ nasz przyjaciel, piłsudczyk, działacz niepodległościowy, aktywny członek “Solidarności”, internowany w stanie wojennym. Wielokrotny uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Animator i organizator wielu patriotycznych wydarzeń artystycznych w latach 80. i 90., wspaniały recytator polskiej poezji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca 2012 r. (środa) o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.