Sesja poświęcona pamięci Janusza Kurtyki w Przemyślu

18 kwietnia 2012

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zapraszają 20 kwietnia 2012 r. na sesję poświęconą pamięci dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki „Od kresowych pomników cywilizacji łacińskiej po Żołnierzy Wyklętych”.
Program
10.00 Msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki
Archikatedra rzymskokatolicka w Przemyślu
11.40 Otwarcie sesji
Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Pałac Lubomirskich, ul. T. Terleckiego 6
JM Rektor PWSW w Przemyślu, prof. dr. hab. Jan Draus
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum Podole
dr Marian Wolski – Zapomniane pomniki europejskiej cywilizacji. Ostatni projekt badawczy śp. Janusza Kurtyki
12.40–13.00 Przerwa
dr Zbigniew K. Wójcik – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum PRL
dr. hab. Filip Musiał – Żołnierze Wolnej Polski. Wykład połączony z prezentacją pośmiertnie wydanej książki Janusza Kurtyki „Z dziejów agonii i podboju”
Wojciech Frazik – W trosce o pamięć. Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Wykład połączony z prezentacją księgi pamiątkowej –
wydania specjalnego „Zeszytów Historycznych WiN-u”
14.00–14.45 Przerwa
„Historyk – człowiek z zasadami? Między wolnością słowa i badań naukowych a autocenzurą”
Panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jana Drausa, prof. dr. hab. Ryszarda Terleckiego, dr. Stanisława Stępnia i Mateusza Szpytmy,
poprowadzi dr Dariusz Iwaneczko
16.00 Zakończenie sesji i złożenie kwiatów przed obeliskiem przy Pałacu Lubomirskich
16.30 Spotkanie seminarzystów i studentów dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki
Instytut Historii PWSW w Przemyślu

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zapraszają 20 kwietnia 2012 r. na sesję poświęconą pamięci dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki „Od kresowych pomników cywilizacji łacińskiej po Żołnierzy Wyklętych”.

Program

10.00 Msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki

Archikatedra rzymskokatolicka w Przemyślu

11.40 Otwarcie sesji

Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Pałac Lubomirskich, ul. T. Terleckiego 6

JM Rektor PWSW w Przemyślu, prof. dr. hab. Jan Draus

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum Podole

dr Marian Wolski – Zapomniane pomniki europejskiej cywilizacji. Ostatni projekt badawczy śp. Janusza Kurtyki

12.40–13.00 Przerwa

dr Zbigniew K. Wójcik – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum PRL

dr. hab. Filip Musiał – Żołnierze Wolnej Polski. Wykład połączony z prezentacją pośmiertnie wydanej książki Janusza Kurtyki „Z dziejów agonii i podboju”

Wojciech Frazik – W trosce o pamięć. Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Wykład połączony z prezentacją księgi pamiątkowej –

wydania specjalnego „Zeszytów Historycznych WiN-u”

14.00–14.45 Przerwa

„Historyk – człowiek z zasadami? Między wolnością słowa i badań naukowych a autocenzurą”

Panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jana Drausa, prof. dr. hab. Ryszarda Terleckiego, dr. Stanisława Stępnia i Mateusza Szpytmy,

poprowadzi dr Dariusz Iwaneczko

16.00 Zakończenie sesji i złożenie kwiatów przed obeliskiem przy Pałacu Lubomirskich

16.30 Spotkanie seminarzystów i studentów dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki

Instytut Historii PWSW w Przemyślu