IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia NZS 1980

30 kwietnia 2012

Porządek obrad IV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NZS 1980
Kraków 25 maja 2012 roku o godz. 18:00 – Kraków, ul. Wrocławska 22

W dniu 25 maja o godz. 18:00 odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia o następującym porządku obrad:
– zapoznanie z sprawozdaniami Zarządu Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980, Komisji Rewizyjnej, Zarządu
– zapoznanie się z planami stowarzyszenia na 2012 i 2013 rok
– absolutorium dla Zarządu
– wybór władz Stowarzyszenia (upływa czteroletnia kadencja dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
– wolne wnioski
– poczęstunek