Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Krakowie – 16 maja 2012 r.

14 maja 2012

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Krakowie zaprasza na wykład dr Witolda Pronobisa, historyka, b. redaktora Radia Wolna Europa, blisko spokrewnionego z gen. S. Roweckim – Grotem „Jak odnalazłem zdrajców Dowódcy AK i wyjaśniłem okoliczności jego śmierci”.
Spotkanie odbędzie się 16 maja o godz. 15.00 w auli im. ks. J. Tischnera, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13 w Krakowie.

Stefan Paweł Rowecki – Grot (1895–1944), legionista, generał dywizji WP, Dowódca AK. Urodzony w Piotrowie Trybunalskim. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We IX 1939 dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową, 18–20 IX walczył pod Tomaszowem Lubelskim. Po rozwiązaniu Armii „Lublin” nie poszedł do niewoli. Od początku okupacji zaangażowany w pracę konspiracyjną. W X 1939 mianowany zastępcą Komendanta Głównego i szefem sztabu Służby Zwycięstwu Polski. Od I 1940 komendant Obszaru Warszawa Związku Walki Zbrojnej, a faktycznie całego obszaru okupacji niemieckiej. W VI 1940 został Komendantem Głównym ZWZ. Pod koniec 1941 polecił zorganizować „Wachlarz” – specjalną strukturę do prowadzenia dywersji na zapleczu frontu wschodniego. Przeorganizował ZWZ w AK. Doprowadził do scalenia z nią większości wojskowych struktur konspiracyjnych. 30 VI 1943 został zdekonspirowany i aresztowany przez gestapo. Przewieziony do centrali gestapo w Berlinie, a później osadzony w obozie koncentracyjnym. Zamordowany w VIII 1944 w KL Sachsenhausen, po wybuchu powstania warszawskiego. Odznaczony m.in.: Orderem Orła Białego, Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości z Mieczami.