Odznaczenia państwowe z okazji 30-lecia powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników

27 września 2012

W dniu 22 września 2012 roku z okazji 30-lecia powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników zostały wręczone wysokie odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych byli także członkowie naszego stowarzyszenia: Una Gurawska-Mach i Józef Ratajczak. Poniżej pełna lista odznaczonych.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Marchewczyk Wojciech

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Łaptaś Andrzej

3. Mach Maciej Zbigniew

4. Mandryk Józef

5. Marchewczyk Jacek Mieczysław

6. Marchewczyk Rafał Czesław

7. Mazurkiewicz Wiesław Artur

8. Zientarska Barbara Janina

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Gurawska-Mach Una Wanda

10. Kosiek Dorota

11. Kosiek Janina

12. Kosiek Marek

13. Mielniczuk Anna Irena

14. Mielniczuk Jerzy Andrzej

15. Rusek Jerzy

16. Słupek Adam Stanisław

17. Starmach Teresa Barbara

18. Starzyńska Krystyna Maria

19. Szczupak Marek Andrzej

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Cholewka Marek Zygmunt

21. Gołda Stefan Franciszek

22. Jaskowski Andrzej

23. Kowalski Grzegorz Jerzy

24. Ratajczak Józef Przemysław

25. Smoluch Marta Maria

26. Stawiarski Andrzej Karol