Prezentacja II tomu Encyklopedii Solidarności

21 lutego 2013

Zapraszamy na prezentację II tomu „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976 – 1989” z udziałem dr. Łukasza Kamińskiego – Prezesa IPN, Przemysława Miśkiewicza – kierownika projektu, dr. Grzegorza Waligóry – redaktora naczelnego II tomu, Ewy Zając – koordynatora regionalnego /Małopolska/. W czasie promocji nie zabraknie bohaterów biogramów z naszego Regionu. Po części głównej zapraszamy na poczęstunek i spotkanie towarzyskie. 11 marca 2013 r., godz. 18, Pub Sarmacja, ul. św. Tomasza 8 w Krakowie. „Encyklopedia Solidarności” stanowi największe kompendium wiedzy na temat działalności opozycji w PRL w latach 1976-1989. Tom II zawiera 1223 biogramy i hasła rzeczowe.