1% podatku dla Gabrysi

6 marca 2013

Prosimy o wsparcie dla wnuczki Leszka Jaranowskiego. Dziewczynką opiekuje się fundacja „Słoneczko”, aby przekazać dla niej 1% podatku należy podać nr KRS 0000186434, cel szczegółowy: Gabriela Jaranowska 88/J

Można również dokonywać wpłat na konto fundacji nr 33 1460 1181 2025 9996 0377 0002 z dopiskiem dla Gabrysi Jaranowskiej.