Apel w sprawie Jana Rokity

22 czerwca 2013

W imieniu Stowarzyszenia NZS 1980 wyrażamy zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazł się nasz przyjaciel Jan Rokita – wybitny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ruchu Wolność i Pokój oraz opozycji antykomunistycznej. Wolna Polska nie doczekała się do dziś sprawiedliwego osądzenia sprawców wprowadzenia stanu wojennego w roku 1981 a także tych, którzy budowali aparat represji w latach osiemdziesiątych. Naszym obowiązkiem jest przypominanie o każdym przypadku represji wobec ludzi zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości niezależnie od ich poglądów. Apelujemy do środowiska związanego z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów o solidarność i pomoc dla Jana Rokity.

 

ZdzisŁaw Jurkowski

Adam Kalita

Grzegorz Surdy

 

Kraków, 20 czerwca 2013