Modlitwa w intencji Kostka Miodowicza

25 lipca 2013

Moi Drodzy,
Uruchomiliśmy stronę  http://kostekmiodowicz.pl/index.php  zapraszającą do modlitwy w intencji uzdrowienia Kostka Miodowicza.  Masia, żona Kostka,  wyraziła zgodę na taką publikację. Modlitwa o uzdrowienie to najwięcej, co dzisiaj większość z nas może dla Kostka zrobić. Wiem, że niektórzy z nas dbają także o jego opiekę w szpitalu, oddają krew czy podejmują inne działania. Jako orędownika naszych próśb proponuję mało znanego w Polsce, św. Charbela Makhloufa. Słynie on z łaski uzdrawiania.  Każdy z nas może zwracać się też do innych Świętych, ale wierzę w siłę skoncentrowanych próśb. Zachęcam zatem Was,  Wasze rodziny i przyjaciół do modlitwy, czy to w formie zaproponowanej na stronie, czy innej. W poniedziałki będziemy się modlić wszyscy,  a dodatkowo każdy z nas w wybranym przez siebie innym dniu tygodnia. Cała proponowana modlitwa zajmuje zaledwie 3 minuty, ale pomnożone przez liczbę uczestników, może dać wiele godzin wsparcia naszej intencji. Rejestrujcie proszę na stronie swoje adresy mailowe, a otrzymywać będziecie przypomnienia o modlitwie. Rejestracja jest anonimowa (bez imion i nazwisk). Strona będzie czynna do końca 2013 r. Portal ma zapewne jakieś niedociągnięcia. Sprawą gustu jest grafika. Chcę tu jednak podziękować Łukaszowi Grabowskiemu, informatykowi z Warszawy,  za społeczną pomoc w jej utworzeniu i kilka nocy wytężonej pracy. Stronę będziemy modyfikować, uzupełnimy zdjęcia, ale jej główny cel to zaproszenie do modlitwy, a nie tworzenie atrakcyjnego, interaktywnego  portalu społecznego. Modlitwa lubi ciszę i samotność. Zgłaszajcie jednak swoje sugestie. A przede wszystkim „módl się i rozsyłaj”: rodzinie, znajomym, wspólnotom modlitewnym i ludziom, którzy z Kostkiem pracowali lub pracują, jego kolegom, dawnym opozycjonistom i obecnym  parlamentarzystom różnych poglądów i ugrupowań. Tym, którzy go spotkali i tym, którzy tylko o nim słyszeli. Zgłaszajcie tę intencję w czasie wspólnych modlitw, zamawiajcie dodatkowe Msze św. w swoich kościołach, zwłaszcza w poniedziałki „z prośbą o uzdrowienie Konstantego Miodowicza za wstawiennictwem św. Charbela Makhloufa”. Zatem zapraszamy  na http://kostekmiodowicz.pl/index.php

Pozdrawiamy – Stowarzyszenie NZS 1980