Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Krakowie

25 lutego 2014

Zapraszamy na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Krakowie, które odbędzie się 27 lutego 2014 r., o godz. 17.00 w  Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 14, w sali nr 24.

Tym razem będzie można wysłuchać wykładów poświęconych żołnierzom polskiego podziemia w walce z sowieckim okupantem. Gośćmi Klubu będą:

Leszek Żebrowski – Narodowe Siły Zbrojne wobec zagrożenia komunistycznego 1942-1945

Dr hab. Filip Musiał – Od Armii Krajowej do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Marcin Kasprzycki – Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w Krakowie

Spotkanie poprowadzi Anna Kęszycka.