Zmarł Jacek Skrobotowicz

23 maja 2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. zmarł Jacek Skrobotowicz.

Urodził się 18 VI 1944 w Krakowie. Absolwent Technikum Budowy Maszyn tamże. 1966-1970 asystent konstruktora w Biurze Opracowań Technicznych, 1970-1973 zatrudniony w Biurze Drobnej Wytwórczości, 1973-1977 pracownik firmy Bipronaft (Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty) w Krakowie. Pomocnik przy konserwacji zabytkowych kościołów. Działacz SKS, 1977-1980 KSS KOR. 1976-1989 zaangażowany w działalność kolportażową. Do 24 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Filozof. 13 XII 1981 – 1 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Od 1982 zaangażowany w organizację Mszy za Ojczyznę oraz w pomoc dla wspólnot „Muminków” (jeździł na obozy jako opiekun osób niepełnosprawnych). Wielokrotnie zatrzymywany i szykanowany. Po 1989 r. aktywny członek PC, następnie ROP.

W 2008 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. Stowarzyszenie Sieć „Solidarności” przyznało mu medal „Dziękujemy za wolność”, który miał odebrać 3 maja br. Miłośnik jazzu, pomimo złego stanu zdrowia pojechał na festiwal Jazz Jambore we Wrocławiu, gdzie zmarł. Był także poetą i malarzem.

Pogrzeb Jacka Skrobotowicza odbędzie się w Krakowie, we wtorek 26 maja 2015 roku o godz. 13.40 na Cmentarzu Batowickim – stara kaplica przy ul. Reduty (obok pętli autobusowej MPK Prądnik Czerwony – linie nr: 105, 142, 184, 193, 250, 260, 270, 280, 405).