Tablica poświęcona Janowi Rojkowi

18 lipca 2015

18 lipca 2015 r. z inicjatywy przyjaciół w budynku TVP Kraków na Krzemionkach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu dyrektorowi ośrodka Telewizji Kraków Janowi Rojkowi. Był związany z Ruchem Wolność i Pokój, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, nowohucką Solidarnością. Działał w antykomunistycznej opozycji. Zmarł w wieku 49 lat. Następnie, po odprawieniu mszy w kościele o. Salezjanów przy ulicy Tynieckiej, spotkaliśmy się na grillu.