Okoliczności śmierci generała Stefana Roweckiego „Grota”

3 marca 2017

grot rowecki

Krakowski Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego ps. Grot zaprasza na spotkanie, którego tematem będą Okoliczności śmierci generała Stefana Roweckiego „Grota”. Klub reaktywuje swoją działalność po dłuższej przerwie i zaczniemy od przypomnienia sylwetki naszego patrona. Prelegentem będzie dr Witold Probnobis polski historyk od lat mieszkający w Berlinie, autor wydanej w 2014 r. książki Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci. Będzie to więc rzadka okazja posłuchać o jego najnowszych ustaleniach dotyczących śmierci gen. Roweckiego.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na wykład, który odbędzie się 8 marca o godz. 18.00 w „Przystanku historia” przy ul. Dunajewskiego 8.

 

Iwona Burzej-Biel

Koordynator pracy Klubu Historycznego

im. gen. Stefana Roweckiego ps. Grot w Krakowie

 

Stefan Paweł Rowecki ps. Grot (1895–1944), legionista, generał dywizji WP, Dowódca AK. Urodzony w Piotrowie Trybunalskim. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We IX 1939 dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową, 18-20 IX walczył pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niemieckiej niewoli i przedostał się do Warszawy, angażując się w pracę konspiracyjną. W X 1939 został mianowany zastępcą Komendanta Głównego i szefem sztabu Służby Zwycięstwu Polski. Od I 1940 komendant Obszaru Warszawa Związku Walki Zbrojnej, a faktycznie całego obszaru okupacji niemieckiej. Wiosną 1940 r. utworzył Związek Odwetu (przekształcony w XI 1942 w „Kedyw” – Kierownictwo Dywersji). Współtworzył zasady i metody działania propagandy, kierował organizacją łączności i wywiadu oraz przygotowywał plany powstania powszechnego.  Awansowany do stopnia generała brygady przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego, w  VI 1940 został Komendantem Głównym ZWZ. Pod koniec 1941 polecił zorganizować „Wachlarz” – specjalną strukturę do prowadzenia dywersji na zapleczu frontu wschodniego. Przeorganizował ZWZ w AK. Doprowadził do scalenia z nią większości wojskowych struktur konspiracyjnych. 30 VI 1943 został przez zdrajców wydany w ręce gestapo i aresztowany. Przewieziony do centrali gestapo w Berlinie, a później osadzony w  więzieniu Zellenbau w obozie Sachsenhausen.  Zamordowany tam  w  VIII 1944, po wybuchu powstania warszawskiego. Odznaczony m.in.: Orderem Orła Białego, Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

 


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. 0 12 421 19 61, 012 289 14 77

 

 

Krakowski Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego ps. Grot zaprasza na spotkanie, którego tematem będą Okoliczności śmierci generała Stefana Roweckiego „Grota”. Klub reaktywuje swoją działalność po dłuższej przerwie i zaczniemy od przypomnienia sylwetki naszego patrona. Prelegentem będzie dr Witold Probnobis polski historyk od lat mieszkający w Berlinie, autor wydanej w 2014 r. książki Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci. Będzie to więc rzadka okazja posłuchać o jego najnowszych ustaleniach dotyczących śmierci gen. Roweckiego.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na wykład, który odbędzie się 8 marca o godz. 18.00 w „Przystanku historia” przy ul. Dunajewskiego 8.

 

Iwona Burzej-Biel

Koordynator pracy Klubu Historycznego

im. gen. Stefana Roweckiego ps. Grot w Krakowie

 

Stefan Paweł Rowecki ps. Grot (1895–1944), legionista, generał dywizji WP, Dowódca AK. Urodzony w Piotrowie Trybunalskim. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We IX 1939 dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową, 18-20 IX walczył pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niemieckiej niewoli i przedostał się do Warszawy, angażując się w pracę konspiracyjną. W X 1939 został mianowany zastępcą Komendanta Głównego i szefem sztabu Służby Zwycięstwu Polski. Od I 1940 komendant Obszaru Warszawa Związku Walki Zbrojnej, a faktycznie całego obszaru okupacji niemieckiej. Wiosną 1940 r. utworzył Związek Odwetu (przekształcony w XI 1942 w „Kedyw” – Kierownictwo Dywersji). Współtworzył zasady i metody działania propagandy, kierował organizacją łączności i wywiadu oraz przygotowywał plany powstania powszechnego.  Awansowany do stopnia generała brygady przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego, w  VI 1940 został Komendantem Głównym ZWZ. Pod koniec 1941 polecił zorganizować „Wachlarz” – specjalną strukturę do prowadzenia dywersji na zapleczu frontu wschodniego. Przeorganizował ZWZ w AK. Doprowadził do scalenia z nią większości wojskowych struktur konspiracyjnych. 30 VI 1943 został przez zdrajców wydany w ręce gestapo i aresztowany. Przewieziony do centrali gestapo w Berlinie, a później osadzony w  więzieniu Zellenbau w obozie Sachsenhausen.  Zamordowany tam  w  VIII 1944, po wybuchu powstania warszawskiego. Odznaczony m.in.: Orderem Orła Białego, Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

 


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. 0 12 421 19 61, 012 289 14 77