Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NZS 1980

10 maja 2017

W dniu 16 czerwca 2017 r. odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie

członków Stowarzyszenia NZS 1980.

godz. 16.30 pierwszy termin
godz. 16.45 drugi termin

Porządek obrad:
1/ sprawozdanie Zarządu
2/ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3/ absolutorium
4/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5/ zakończenie Walnego Zgromadzenia
6/ spotkanie towarzyskie

Kraków, ul. Reformacka 3 (Pub Róg Brackiej i Reformackiej) [ tu lokalizacja ]

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980