Komunikat Zarządu Stowarzyszenia z 16 VI 2017

18 czerwca 2017

 

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 informuje, że w dniu 16 VI 2017 wybrano nowych członków Komisji Charytatywnej naszego Stowarzyszenia:

– Magdalenę Tomalak – jako Przewodniczącą
– Roberta Rychlickiego
– Sławomira Onyszkę