Gdzie jest Porozumienie Gdańskie?

6 września 2017