Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

27 października 2017

o śmierci ojca naszego kolegi Leszka Śledzia, któremu składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Msza w intencji śp. Eugeniusza Śledzia odbędzie się 18 XI 2017 r. w kościele św. Floriana w Krakowie.