Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

20 stycznia 2018

o śmierci mamy naszej koleżanki Magdaleny Zalewskiej-Tomalak, której składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.