Wręczenie nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundację Kultury Paryskiej

25 lutego 2018

Na prośbę Wojciecha Sikory, Prezesa Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura, przesyłam zaproszenie na uroczystość wręczenia nagrody w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu, przyznawaną przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundację Kultury Paryskiej.
Spotkaniu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy „Kultura paryska. Dom i ludzie” przygotowanej przez Stanisława Mancewicza i Wojciecha Nowickiego.

27 lutego (wtorek), godz. 18.00, ul. Piłsudskiego 12, Kraków,
Kawiarnia Kultury w Pawilonie Józefa Czapskiego, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Z poważaniem
Bogusław Sonik