Ulica Mieczysława Majdzika w Skawinie

2 marca 2018

28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Skawinie jednogłośnie uchwaliła, że jedna z ulic będzie nosić nazwę Mieczysława Majdzika, bohatera opozycji niepodległościowej w PRL. Wnioskodawcą w tej sprawie było Stowarzyszenie NZS 1980.

Majdzik Mieczysław, ur. 20 II 1929 w Skawinie, zm. 3 IX 2002 tamże. W 1949 był członkiem podziemnej organizacji młodzieżowej Świętokrzyski Batalion Zająca WiN (zbieżność nazwy przypadkowa ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość) w Skawinie. 27 XI 1949 został aresztowany, a 13 I 1951 skazany na 11 lat pozbawienia wolności. W 1955 zwolniono go z więzienia. Od lat 60. był organizatorem wystaw rocznicowych w oknie swojego mieszkania w Skawinie poświęconych m.in. zbrodni katyńskiej. Po VI 1976 organizował pomoc dla represjonowanych robotników, a w 1977 prowadził głodówkę protestacyjną w Elektrowni Skawina przeciwko szykanom ze strony dyrekcji. 1977–1980 był uczestnikiem ROPCiO w Krakowie, 1979–1980 członkiem Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy tamże, w VII 1979 sygnatariuszem Karty Praw Robotniczych. W 1979 został współzałożycielem KPN, z którego wystąpił w VII 1980. W V 1980 uczestniczył w głodówce w Podkowie Leśnej. Współorganizował i uczestniczył w demonstracjach rocznicowych i manifestacjach patriotycznych, m.in. 13 IV, 3 V, 1 VIII, 17 IX, 11 XI. Wielokrotnie był zatrzymywany, przesłuchiwany oraz karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

27–30 VIII 1980 uczestniczył w głodówce solidarnościowej ze strajkującymi na Wybrzeżu w kościele Arka Pana w Nowej Hucie-Bieńczycach. We IX 1980 był inicjatorem powstania „Solidarności” w Elektrowni w Skawinie. W latach 1981–1989 uczestniczył w rocznicowych Marszach Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

13 XII 1981 został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a nast. Załężu k. Rzeszowa, gdzie w I 1982 uczestniczył w głodówkach. Zwolniono go 23 VII 1982. Od XI 1984 był członkiem Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy w Krakowie, a w II 1985 był w 8-osobowej grupie rozpoczynającej głodówkę rotacyjną w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W latach 1987 – 1988 był członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie. W 2006 odznaczono go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na podstawie: Mieczysław Majdzik [w:] Encyklopedia Solidarności (w druku).