Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NZS 1980

9 czerwca 2019

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NZS 1980.
godz. 17.00 pierwszy termin
godz. 17.30 drugi termin (w razie konieczności)

Kraków, ul. Reformacka 3 (Pub Róg Brackiej i Reformackiej)

W planie:

– Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski
– Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2018 – Adam Kalita
– Przedstawienie sprawozdania z udzielonej pomocy członkom Stowarzyszenia – Sławomir Onyszko
– Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia – Adam Kalita
– Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018
– Zatwierdzenie nowego składu Komisji rewizyjnej – Zdzisław Jurkowski
– Wolne wnioski
– Zakończenie Walnego Zgromadzenia
– Spotkanie towarzyskie

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980