1 sierpnia 2019 r. w Krakowie

19 lipca 2019

Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Ryszard Brodowski,
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał
zapraszają 1 sierpnia 2019 r. na uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

godz. 17.00
– uczczenie minutą ciszy Godziny „W”, Rynek Główny przed Bazyliką Mariacką
godz. 17.02
– Msza święta pod przewodnictwem JE abp. Marka Jędraszewskiego w Bazylice Mariackiej w intencji Ojczyzny
i żołnierzy poległych za wolność
– przemarsz na plac Matejki przed Grób Nieznanego Żołnierza
godz. 18.30
uroczystości z udziałem Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
– Apel Pamięci
– salwa honorowa
– składanie kwiatów