Komunikat o zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym

17 września 2019

13 września 2019 roku Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził nowe władze Stowarzyszenia NZS 1980 w składzie:
Adam Kalita – Prezes Stowarzyszenia
Marek Domagała – Wiceprezes Stowarzyszenia
Aleksander Galos – członek Zarządu Stowarzyszenia
Zdzisław Jurkowski – członek Zarządu Stowarzyszenia
Sławomir Onyszko – członek Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna działa w dotychczasowym składzie.