Dziennik Hubala

1 grudnia 2019

Z inicjatywy „Stowarzyszenia NZS 1980” opublikowano zachowane fragmenty dziennika Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Autorami publikacji są dr Paweł Skorut i dr Piotr Wierzbicki.