Leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku dla działaczy opozycji antykomunistycznej

2 stycznia 2020

 W związku z dużym zainteresowaniem Programem leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spraw począwszy od 2016 roku, Szef Urzędu podjął decyzję o jego kontynuacji w 2020 roku, a także o wprowadzeniu analogicznego Programu leczenia uzdrowiskowego dla środowiska kombatanckiego, tj.: dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Od 1 stycznia 2020 roku Program leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych będzie realizowany według zasad, które zostały szczegółowo przedstawione tutaj (Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku). Pod wskazanym adresem znajdują się również wzory dokumentów do pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi w 2020 roku zasadami Programu, które uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich (podwyższone kryterium dochodowe i kwoty dofinansowania, a także zmienione zasady dofinansowania pobytu opiekuna).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kamińską, tel. 22 276-77-88, adres e-mail: info@kombatanci.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych w 2020 roku, a także wzory dokumentów znajdziecie Państwo tutaj (Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Natalią Karwowską, tel. 22 276-77-28, adres e-mail: info@kombatanci.gov.pl