Solidarność Walcząca

29 lipca 2020

Ukazała się publikacja Solidarność Walcząca autorstwa Krzysztofa Brożka i Grzegorza Surdego.

Biogramy i doświadczenia członków Solidarności Walczącej wykraczają poza historię samej SW. Opublikowane wspomnienia mogą być pomocne dla badaczy w ich pracy naukowej, a dla pozostałych czytelników – po prostu interesujące jako całkiem nieodległe w czasie, a niezwykłe ludzkie historie.

 

Rozdziały
Sylwetki rozmówców…………………………………………………………………….. 9
Rozdział 1 – Drogi do opozycji. Dlaczego „Solidarność”?…………………… 14
Rozdział 2 – Rok 1981. Moskwa – Wrocław – Gdańsk.
Wielka awantura o dwa Posłania………………………………………………… 38
Rozdział 3 – Lata 1982-83. Dlaczego nie „Solidarność”?
Dlaczego Solidarność Walcząca?………………………………………………… 47
Rozdział 4 – Wydawnictwa, druk, kolportaż…………………………………….. 122
Rozdział 5 – Struktura, kontrwywiad, radio……………………………………… 165
Rozdział 6 – Broń, bomby, akcje specjalne ……………………………………….. 200
Rozdział 7 – Kontra wobec SW. SB (Biuro Studiów MSW) i Stasi…….. 212
Rozdział 8 – Internacjonalizm. Autonomiczny Wydział Wschodni……… 225
Rozdział 9 – Wielkie aresztowania i przymusowa emigracja ………………. 236
Rozdział 10 – Rok 1989. Wolność i zapomnienie……………………………… 252
Podsumowanie – Cena. Czy było warto?………………………………………….. 260
Biogramy…………………………………………………………………………………….. 272
Fotografie i dokumenty…………………………………………………………………. 299