Nowe publikacje książkowe

5 sierpnia 2020

Przy współudziale Stowarzyszenia NZS 1980 ukazała się rozmowa z Mieczysławem Gilem „Z Solidarnością do końca” oraz drugie wydanie Dziennika Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”.