Janusz Smaczny nie żyje

11 sierpnia 2020

W 198o r. Janusz Smaczny współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Białostockiej – był jego pierwszym przewodniczącym. Aktywnie uczestniczył także w działaniach najbardziej radykalnej wówczas grupy politycznej w Białymstoku – Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania i Konfederacji Polski Niepodległej.
Zaprojektował logotyp NZS.

 

Janusz Smaczny, ur. 24 VII 1952 w Białymstoku. 1976-1981 student Politechniki Białostockiej, Instytut Architektury.

1971-1973 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Gołdapi; 1973-1975 Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Białymstoku.

IX-XII 1981 plastyk dekorator ZR „S” Białystok. W X 1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego NZS PB, autor loga NZS, plakatów rocznicowych i niepodległościowych, przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący NZS PB, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator Uczelnianego KOWzP (wraz z Mieczysławem Maliszewskim, Markiem Powichrowskim, Tadeuszem Waśniewskim), 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR; 27 III 1981 koordynator strajku ostrzegawczego na PB, 23 XI – 12 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. Od 1981 w KPN.

13-31 XII 1981 w ukryciu, organizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych „S”, m.in. pierwszych w Białymstoku ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 31 XII 1981 organizator akcji plakatowej w Białymstoku, uczestnik zebrań konspiracyjnych NZS i „S”. 1 I 1982 hospitalizowany. Od 1983 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Od 26 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białystoku w ramach SOR krypt. Polityk.

Jerzy Autuchiewicz
źródło: Encyklopedia Solidarności

 

 

Janusz Smaczny nie żyje. Odszedł niezwykle ważny żołnierz Białostockiej Solidarności. Bernard Bujwicki wspomina ś.p. Janusza Smacznego

Odszedł następny, niezwykle ważny żołnierz Białostockiej Solidarności. To stwierdzenie umowne, bo w 1981 roku Janusz Smaczny tworzył także Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Białostockiej – był jego pierwszym przewodniczącym, ale aktywnie uczestniczył także w działaniach najbardziej radykalnej wówczas grupy politycznej w Białymstoku – Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania i Konfederacji Polski Niepodległej.

Janusz Smaczny miał niezwykły dar do skrótowego przekazywania najważniejszych treści. Potrafił przy tym prosto oddawać je w postaci satyrycznej. W tamtym czasie spod jego ręki wychodziła większość tak ilustrowanych, radykalnie, antykomunistycznie przemawiających ulotek kolportowanych w Regionie. Ulotka ze spasłym milicjantem ścigającym z podniesioną pałą wychudzonego, drobniutkiego obywatela, oddawała atmosferę tamtego czasu i każdy chciał ją mieć.

Posiadaczy tej ulotki ścigała komunistyczna policja polityczna , bezpieka, bo jej treść uznawano za podważanie fundamentów komunistycznej Polski, PRL. Janusz Smaczny był autorem najważniejszego przekazu, jaki dany był Solidarności przed stanem wojennym. Gdy w 1981 roku, dla upamiętnienia 63 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Region „S” ogłosił konkurs na plakat, on właśnie zwyciężył. Zwyciężył dając przekaz niezwykły, jako najważniejsze zadanie do wykonania – odzyskanie Niepodległości. Była to jego odpowiedź na próby wpuszczenia Solidarności w koleiny związku zawodowego i spacyfikowania dążeń uniezależnienia się od Moskwy.

źródło/więcej: Kurier Poranny