Solidarność z Białorusią

20 sierpnia 2020

My niżej podpisani wyrażamy solidarność z protestującymi na Białorusi i  wzywamy byłych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów do udzielania wszelkiej pomocy osobom, które w wyniku protestów na Białorusi są więzione i represjonowane przez reżim Łukaszenki.

Pokolenie lat 80., wyrosłe na ideałach Solidarności oraz opozycji antykomunistycznej,  przez dekadę walczyło o wolną Polskę. Dzisiaj  w przededniu 40. rocznicy powstania NZS-u i Solidarności naszym obowiązkiem jest pomoc organizacyjna i finansowe dla opozycji na Białorusi oraz głośne domaganie się od władz Białorusi natychmiastowego wypuszczenia z więzień protestujących oraz zaprzestania wszelkich  represji i rozpoczęcia dialogu, który powinien doprowadzić do wolnych wyborów

Zdzisław Jurkowski

Adam Kalita

Pod apelem można się podpisać wysyłając deklarację na adres mailowy: adaskal@post.pl