Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980

5 września 2020

W dniu 25 września 2020 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia NZS 1980.

miejsce: Aula Muzeum AK w Krakowie, Kraków ul. Wita Stwosza 12

I termin: godz. 16, II termin: godz. 16.30

porządek:
– rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia
– sprawozdanie ustępujących władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej)
– dyskusja oraz zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– wybór nowych władz Stowarzyszenia:
a/ wybór komisji skrutacyjnej
b/ zgłaszanie kandydatur do władz Stowarzyszenia
c/ wybory
d/ ogłoszenie wyników
– wolne wnioski
– dyskusja

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980

Kraków,   5 września 2020 r.