Zmiany we władzach stowarzyszenia

11 grudnia 2020

Informujemy, że w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisów o zmianie we władzach Stowarzyszenia NZS 1980. Od dnia 8 grudnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna są w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

– Sławomir Onyszko – Prezes Zarządu
– Marek Domagała – Wiceprezes Zarządu
– Jerzy Zięty – członek Zarządu
– Krzysztof Brożek – członek Zarządu
– Una Gurawska-Mach – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

– Zdzisław Jurkowski – Przewodniczący
– Adam Kalita
– Sławomir Chmura