Adam Macedoński kończy 90 lat

22 stycznia 2021

29 stycznia 2021 r., członek honorowy Stowarzyszenia NZS 1980, Adam Macedoński kończy 90 lat. Gratulujemy jubileuszu i życzymy zdrowia i pogody ducha.


Adam Macedoński, ur. 29 I 1931 we Lwowie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1950); 1950-1951 student Akademii Sztuk Pięknych, 1951-1952 Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Historii Kultury Materialnej.

1945-1946 w ZHP, członek Granatowej Dziewiątki przy VIII Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego (od 1956 V LO) w Krakowie; 1945-1947 uczestnik Narodowego Ruchu Oporu podległego Ruchowi Oporu AK, organizator 2 grup NRO w V LO. W 1946 uczestnik strajku uczniowskiego i demonstracji z okazji święta 3 V; w XI 1946 zatrzymany przez UB, następnie do 1947 w ukryciu na Ziemiach Odzyskanych. W IV 1960 uczestnik obrony Krzyża (zwanego później Nowohuckim) w Nowej Hucie. W 1968 kurier między Pragą a Paryżem (redakcja „Kultury”) prasy i publikacji wydawanych w czasie Praskiej Wiosny; uczestnik manifestacji w Pradze. 1969-1979 założyciel i animator Studia Folk Songu (następnie Międzynarodowe Studio Folk Songu) przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie (kultywowanie pieśni ludowych, propagowanie tradycji i praw człowieka); współpracownik ks. Jana Palusińskiego przy organizowaniu Sacrosongów. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; zaangażowany w zbieranie informacji o represjonowanych oraz podpisów pod protestem przeciwko aresztowaniu działaczy KOR; kolporter „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego”. Od V 1977 (od śmierci Stanisława Pyjasa) związany z krakowskim SKS. Od 1977 uczestnik ROPCiO; współpracownik redakcji podziemnego pisma „Opinia Krakowska” (zaprojektował stronę tytułową). W III 1978 inicjator i założyciel Instytutu Katyńskiego; współredaktor podziemnego pisma „Biuletyn Katyński”, wydawca materiałów dot. zbrodni katyńskiej (zaczął je zbierać w połowie l. 50.), propagator hasła „Katyń 1940”. We IX 1979 sygnatariusz deklaracji założycielskiej KPN. W IV 1980 pomysłodawca i współorganizator niezależnej manifestacji w Nowej Hucie w 20. rocznicę obrony Krzyża Nowohuckiego. 26 VIII 1980 organizator, uczestnik 5-dniowej głodówki popierającej strajkujących gdańskich stoczniowców w nowohuckim kościele MB Królowej Polski (Arka Pana).

W XI 1980 uczestnik narady przedstawicieli środowisk twórczych Krakowa nt. polskiej kultury. Od XII 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” przy ZPAP w Krakowie, następnie członek Prezydium KZ przy Kole Architektów Wnętrz ZPAP. Od 1980 autor projektów okładek dla niezależnych pism, kolporter podziemnych wydawnictw oraz wizerunku Matki Boskiej Katyńskiej (wg projektu Danuty Staszewskiej). Od 1981 działacz krakowskiego KOWzP, w X 1981 powołany do biura organizacyjnego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, następnie Załężu k. Rzeszowa (w I 1982 uczestnik 10-dniowej głodówki, w II 1982 uczestnik protestu internowanych, pobity przez Służbę Więzienną), w VI 1982 podczas pobytu w szpitalu uciekł na pogrzeb matki, zwolniony 13 VII 1982.

Autor wielu wystaw plastycznych w kraju i za granicą; od 1967 autor wierszy i krótkich utworów prozą publikowanych w „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju”, „Przewodniku Katolickim”. Od 1966 laureat nagród i wyróżnień za twórczość plastyczną.

Sławomir Chmura

Źródło/więcej: Encyklopedia Solidarności