Termin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NZS 1980

19 lipca 2021

W dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NZS 1980.

godz. 17.00 pierwszy termin
godz. 17.30 drugi termin (w razie konieczności)

Kraków, ul. Reformacka 3 (Pub Róg Brackiej i Reformackiej)

porządek:
– rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia
– dyskusja oraz zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– wolne wnioski
– dyskusja

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980