Zbiórka na rzecz studiującego w Polsce mieszkańca Kresów

10 września 2021

Z inicjatywy Aleksandra Galosa nasze Stowarzyszenie podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy. Stowarzyszenie NZS 1980 będzie przekazywać  co miesiąc kwotę 500 zł na rzecz studiującego w Polsce mieszkańca Kresów. Członkowie naszego Stowarzyszenia mogą wspomóc tę inicjatywę przesyłając dowolną kwotę na nasze konto z adnotacją „Stypendium – Kresy”

Konto bankowe:  Bank PEKAO SA

37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

oraz

41 1240 4533 1111 0010 3509 3681