Krzyż Niezłomny Niepokorny 1956-1989

12 września 2021

W dniu 11 września 2021 r. członkowie Stowarzyszenia NZS 1980, Grzegorz Surdy i Adam Kalita, otrzymali Krzyże Niezłomny Niepokorny 1956-1989. Uroczystość wręczenia Krzyży odbyła się w czasie zjazdu Solidarności 80 na Jasnej Górze. Krzyże otrzymali także Jacek Smagowicz, Józef Wieczorek, Marian Stach, Robert Szczurek, Adam Słomka, a także nieobecny z powodu choroby Krzysztof Bzdyl.