Kresowa Droga Krzyżowa

28 października 2021

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” zapraszają we wtorek 9 listopada o godz. 12.00 do Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach na uroczyste poświęcenie Kresowej Drogi Krzyżowej, daru Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Miłośników Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Szczęść Boże!
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

www.albert.krakow.pl