Miasteczko Studenckie w Krakowie przed i w stanie wojennym

8 grudnia 2021

Projekt Stowarzyszenie NZS 1980 pt. „Miasteczko Studenckie w Krakowie przed i w stanie wojennym” został dofinansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kraków 2021 r.


Witold Korona

Teresa Uryga

 Marta Smoluch

Marek Domagała

Robert Rychlicki

Tomasz Tylka

Wojciech Modelski

Adam Kalita

Artur Wroński

Zdzisław Jurkowski

Jerzy Mielniczuk 

Dariusz Piekło

Anna Mielniczuk