Zmarł Darek Warpas

18 stycznia 2022

Dariusz Warpas ur. 12 lipca 1961 r. w Adamowie, zmarł 18 stycznia 2022 r. w Krakowie. Członek NZS na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnik strajków studenckich (w lutym oraz w listopadzie/grudniu 1981 r.), a także w Hucie im. Lenina (marzec i grudzień 1981 r.). W marcu 1982 r. współorganizator Studenckiej Grupy Oporu wydającej podziemne pismo „Krzyk” – współwydawca i redaktor. 1 maja 1982 r. zatrzymany po mszy św. w kościele w Nowej Hucie-Bieńczycach, następnie aresztowany pod zarzutem kolportażu ulotek oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. 17 czerwca 1983 r. aresztowany i osadzony w Szpitalu dla Psychicznie Chorych w Krakowie-Kobierzynie. 27 maja 1984 r. zatrzymany i aresztowany pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariusza. W październiku 1985 r. założyciel pisma „Przegląd Akademicki” – współredaktor i współwydawca. 5 października 1986 r. współzałożyciel i członek podziemnej Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 10 stycznia 1987 uczestnik II Krajowego Zjazdu NZS w Warszawie. W październiku 1987 r. założyciel podziemnego pisma „Gwarek” wydawanego przez NZS AGH – współredaktor i wydawca. W okresie 1982-1987 współorganizator wielu akcji protestacyjnych, plakatowania i malowania haseł antyreżimowych (w tym na 15-piętrowych akademikach przy użyciu sprzętu alpinistycznego) na terenie Krakowa. Współpracownik wielu pism podziemnych, m.in. „Barykady”, „Indeksu”, „Hutnika” czy ogólnokrajowego pisma NZS „Nurt”. Kolporter ulotek, podziemnych pism i książek.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.