VI edycja Nagrody im. Janusz Kurtyki

22 lutego 2022

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2022 r. „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Naród polski w czasie II wojny światowej stworzył Armię Krajową
i Polskie Państwo Podziemne, absolutny fenomen, dzięki czemu
powstał mocny fundament naszej tożsamości narodowej

Janusz Kurtyka

W 2022 roku mija 80 rocznica utworzenia Armii Krajowej – niezwykłej w swojej istocie, zakonspirowanej organizacji stanowiącej część Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd też ta edycja Konkursu jest metodą upamiętnienia i uczczenia tej rocznicy przez Fundację.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala podczas Przeglądu Przeszłość / Przyszłość w sierpniu 2022 roku.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej
  • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych
  • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym
  • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2022 r.

Dzięki staraniom Fundacji w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się anglojęzyczna wersja książki Laureata I edycji Konkursu, prof. Tadeusza Wolszy. W 2021 roku zostały wydane prace Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego, Laureatów II i III edycji Konkursu. Fundacja, we współpracy z wydawnictwem Peter Lang, zapewniła opublikowanie nowych wersji tych książek w językach angielskim i niemieckim.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2022 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.

Szczegóły, harmonogram oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie organizatora projektu: www.fundacjakurtyki.pl

Zaprszamy do zgłaszania książek do Konkursu!

O Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. promocji i marketingu – Aleksander Podgórny
e-mail. media@fundacjakurtyki.pl.
telefon: +48 694 320 294