Apel Stowarzyszenia NZS 1980

25 lutego 2022

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie zwraca się do członków oraz sympatyków z apelem o udzielanie wszelkiej pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym do  Polski z ogarniętej wojną ojczyzny.

Zachęcamy do udziału w działalności charytatywnej na rzecz walczącej Ukrainy oraz o zgłaszanie do Zarządu Stowarzyszenia takiej działalności. Stowarzyszenie będzie wspierać te działania.

Jednocześnie potępiamy militarną agresję Rosji na suwerenny kraj.

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie udziela poparcia władzom Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich szczebli w ich działaniach na rzecz wolnej Ukrainy i pomocy jej obywatelom.

 Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980