Zmarł Zygmunt Korus

16 marca 2022

14 marca 2022 r. zmarł Zygmunt Korus ur. 28 stycznia 1948 r. w Zagnańsku.

W 1968 r. student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktywny uczestnik wydarzeń marca 1968 r., działacz Międzyuczelnianego Komitetu Studenckiego oraz organizator zebrań studenckich, odbywających się w Domu Studenckim przy ul. Reymonta 17 w Krakowie. 23 marca zatrzymany przez SB i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony tydzień później. 26 września 1968 r. skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, m.in. za kolportowanie ulotek „o fałszywej treści wywołujących niepokój społeczny”.

Na początku lat 80., jako przewodniczący Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich w Katowicach, dążył do uniezależnienia KM od ZLP i stworzenia z niego Związku Młodych Literatów. W czasie trwania stanu wojennego organizował w swoim mieszkaniu nieformalne spotkania osób ze środowiska literackiego o poglądach opozycyjnych. Zaangażował się w pomoc osobom internowanym, jak również w kolportaż literatury podziemnej.

Pogrzeb odbędzie się w Chorzowie 17 marca 2022 r. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, przy ul. Farna 3, o godzinie 900.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.