Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.

5 kwietnia 2022

Serdecznie zapraszam na wystawę pt. „Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.”, której otwarcie będzie miało miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

w piątek 8 kwietnia 2022 r. o godz. 19:00

Wystawa ukazuje szeroką panoramę zjawisk artystycznych, w których twórcy w różnorakich formach manifestowali swoją niezależność wobec komunistycznej władzy PRL, próbującej przy użyciu aparatu represji, milicji i wojska zabić wolnościowe aspiracje społeczeństwa. Kultura niezależna lat osiemdziesiątych była zjawiskiem wielowątkowym, obejmującym wszystkie dziedziny sztuki, a w tej skali niemającym precedensu w historii. Poza cenzurą powstawały niezliczone dzieła plastyczne, literackie, teatralne, muzyczne, których twórcy manifestowali swoją niezależność. Na wystawie znajdzie się blisko dwieście prac ponad sześćdziesięciu artystek i artystów – obrazy, rzeźby, fotografie, zapisy przedstawień teatralnych, plakaty, tworzone ze świadomością, że tylko niezależna kultura jest w stanie wyrazić fundamentalne doświadczenie człowieka, jakim jest pragnienie wolności .

Kurator wystawy
Tadeusz Boruta.

Wystawa czynna do 6 czerwca 2022 r.