Dzieci z Ukrainy potrzebują tłumaczeń medycznych!

19 kwietnia 2022

W Krakowie działa stowarzyszenie Patchwork, założone przez grupę Ukrainek z niepełnosprawnymi dziećmi. Wraz z wybuchem wojny stowarzyszenie wzięło pod opiekę rodziny uchodźców z niepełnosprawnymi dziećmi (mentalnie lub niepełnosprawności sprzężone). W tej chwili mają pod opieką ponad 40 rodzin. I ta liczba będzie wzrastać. 

Wśród najbardziej palących potrzeb jest pomoc w tłumaczeniach dokumentacji medycznej z ukraińskiego i rosyjskiego na polski, by niepełnosprawne dzieci mogły uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, które otwiera drogę do przyjęcia do szkoły specjalnej, rehabilitacji, przyznania dodatku opiekuńczego etc. 

Grupa wolontariuszy-tłumaczy jest przepracowana, a ilość rodzin potrzebujących wzrasta. Tłumaczenia mogą być robione zdalnie.   

Nie muszą to być zawodowi tłumacze – do tej pory instytucje idą bardzo na rękę rodzinom i akceptują dowolne tłumaczenie (ale to się może zmienić). Zwykle są to 3 kartki. Matki mają zdjęcia dokumentacji i jeżeli są pisane ręcznie same przepisują, by tłumacz nie musiał odszyfrowywać lekarskiego pisma, zwłaszcza że same znają diagnozę. 

Prosimy o pomoc wszystkich znających wystarczająco język rosyjski, ukraiński i polski o zgłaszanie się do Stowarzyszenia Patchwork.

Kontakt:  Maria Buchanowska: +48 605 893 087.