Walne zebranie Stowarzyszenia NZS 1980

5 września 2022

W dniu 30 września 2022 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NZS 1980.

godz. 17.00 pierwszy termin

godz. 17.30 drugi termin (w razie konieczności)

Kraków, ul. Gołębia 8 (Restauracja Still)

W planie:

– Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2021

– Przedstawienie sprawozdania z udzielonej pomocy członkom Stowarzyszenia

– Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia

– Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok

– Wolne wnioski

– Zakończenie Walnego Zgromadzenia

– Spotkanie towarzyskie

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980