Stowarzyszenie NZS 1980 uhonorowane medalem Pro Bono Poloniae

11 listopada 2022

7 listopada 2022 r. w Skawinie szef Urzędu ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył medal Pro Bono Poloniae Stowarzyszeniu NZS 1980 w uznaniu zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych. Tym samym medalem uhonorowani zostali członkowie naszego stowarzyszenia Adam Kalita i Zdzisław Jurkowski. Natomiast medal Pro Patria otrzymał Sławomir Onyszko.


Medal „Pro Bono Poloniae” został ustanowiony 25 czerwca 2018 przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.