Krzyże Kawalerskie dla działaczy NZS

27 listopada 2022

Dwaj działacze podziemnego NZS otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski – za  wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

  • 27 październiak 2022 r. Zdzisław Kuzar
  • 11 listopada 2022 r. Jarosław Kałuża

Zdzisław Kuzar, ur. 21 VIII 1965 w Zakopanem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991).

Od 1986 w NZS. 1985-1989 kolporter, od 1987 w zorganizowanej sieci kolportażu. 1988-1989 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego. Pomagał w wydawaniu pism „Gwarek” i „Przegląd Akademicki”, autor artykułów i redaktor w „Słowie”, współzałożyciel i współwydawca „NZS-ika”, Drukarz „Hutnika” i „Solidarności Hutników”. W ramach NZS uczestnik akcji ulotowych i plakatowych. W V 1988 uczestnik w strajku na UJ. W VIII 1988 w obsłudze prasowej w strajku w Jastrzębiu-Zdroju.

Po 1990 praca w poligrafii i reklamie. Kierownik oddziału Funduszu Mikro.

źródło: Encyklopedia Solidarności

Kałuża Jarosław, ur. 4 X 1964 w Chorzowie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1984), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji (1993).
1980–1984 członek ZHP w Chorzowie.
1984, podczas studiów na Politechnice Krakowskiej, w redakcji studenckiego Radia Nowinki. X 1985–1988 członek podziemnych struktur NZS UJ, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, organizator manifestacji rocznicowych (m.in. 17 II, 3 V, 11 XI, 13 XII), kolporter podziemnych pism, m.in.: „Hutnik”, „Solidarność Hutników”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Gwarek”, „Przegląd Akademicki”, „Indeks”, „Enzetesik”. 1986–1989 współpracownik Tajnej Komisji Robotniczej Hutników w Krakowie przy wydawaniu „Solidarności Hutników”. 1986–1989 redaktor „Przeglądu Akademickiego”, 1988–1989 organizator, redaktor studenckiego pisma „Słowo”, drukarz ulotek (m.in. IV–V 1988 dla strajkujących w Hucie im. Lenina), 1989 okazjonalnie pisma „Enzetesik”, 1985–1993 uczestnik studenckiego życia kulturalnego na UJ (m.in. współorganizator spektakli teatralnych grupy Korez z Chorzowa oraz happeningów). V 1988 współorganizator studenckiego strajku okupacyjnego w Miasteczku Studenckim w Krakowie, VIII członek obsługi prasowej i drukarni podczas strajków na Górnym Śląsku.
1991–2004 współwłaściciel Wydawnictwa KHK w Krakowie. 1993 organizator Przeglądu Reportażu Brytyjskiego tamże. 1998–1999 organizator Balów Oficerskich w Krynicy. Od 2004 współpracownik specjalistycznych wydawnictw (reprinty map), członek Instytutu Multimedialnego w Krakowie, od 2006 organizator Królewskiego Flisu na Wiśle, od 2012 członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności tamże.
Dorota Nowok, Sławomir Chmura

źródło: Encyklopedia Solidarności